Станбен комплекс Бортас

Скопје

Две ново-изградени паркиралишта на приземјето беа третирани со Xypex Concentrate. Тие се изградени над подземното паркиралиште каде што е забележано одредено протекување. Xypex беше избран пред другите материјали за успешно разрешување на проблемот. Третирани се површини од 1 500 + 800 m2 користејќи 2 000 kg Xypex Concentrate.

Добредојдовте во Xypex Македонија

Моментално ја посетувате интернет-страницата на дистрибутерот на Xypex на македонски јазик. Овде, можете да научите за нашите производи и услуги, да видите резиме на локалните проекти и директно да стапите во контакт со Вашиот регионален дистрибутер со какви било прашања или барања во врска со продажбата. Ако сакате да отидете на глобалната интернет-страница на Xypex, кликнете овде www.xypex.com.

Производите на Xypex со заштитената технологија Crystalline Waterproofing се складираат, продаваат и се поддржани од наша страна под лиценца на Xypex Chemical Corporation. Повеќе од 40 години и во над 80 земји, пионерската технологија Crystalline Waterproofing на Xypex ја штити бетонската инфраструктура.

Ширум светот, во секакви климатски и разновидни градежни ситуации, технологијата Crystalline на Xypex е тестирана и докажана во илјадници примени. Денес, Xypex го поставува стандардот на врвен степен на квалитет во својата област и продолжува да се бара и применува во сè повеќе крупни градежни примени.

Scroll to top