Станбен комплекс Бортас

Скопје

Две ново-изградени паркиралишта на приземјето беа третирани со Xypex Concentrate. Тие се изградени над подземното паркиралиште каде што е забележано одредено протекување. Xypex беше избран пред другите материјали за успешно разрешување на проблемот. Третирани се површини од 1 500 + 800 m2 користејќи 2 000 kg Xypex Concentrate.

Country Projects Banner

 
project_bar
 • Xypex Project

  Станбен комплекс Боритас

  Скопје Две ново-изградени паркиралишта на приземјето беа третирани со Xypex Concentrate. Тие се изградени над подземното паркиралиште каде што е забележано одредено протекување. Xypex беше избран пред другите материјали за успешно разрешување на проблемот. Третирани се површини од 1 500 + 800 m2 користејќи 2 000 kg Xypex Concentrate.
 • Xypex Project

  Станбена зграда

  Скопје Извршена е поправка на два отвора за лифт каде што постоело протекување. Дното на отворите за лифт беше 50 cm под нивото на водата. По подготовката, блокот и ѕидовите беа успешно третирани со Xypex Concentrate и Xypex Patch’n Plug.
 • Xypex Project

  Амбасада на САД Македонија

  Скопје Премачкување и санација на внатрешните ѕидови на резервоар за вода за пиење.
 • Xypex Project

  Настел | Печатница Гоце Делчев

  Скопје Примена на Xypex Admix C-1000 NF како хидроизолација на темели и подрумски ѕидови во подземни гаражи.
 • Xypex Project

  Станбена зграда | Злокуќани

  Скопје Примена на Xypex Admix C-1000 NF и Xypex Concentrate на темелна плоча, темелни ѕидови, базен за пливање, плоча и ѕидови над подземен паркинг простор.
 • Xypex Project

  Хотел Ибис

  Скопје Примена на Xypex Concentrate на спојот помеѓу бетонска плоча и ѕид како превенција против пенетрација на вода и санација на веќе настанато протекување.
 • Xypex Project

  Хотел Мериот

  Скопје Систем на бела када со употреба на Xypex Admix C-1000 NF на второто ниво под земја и употреба на Xypex Concentrate како премаз на првото подземно ниво.

Scroll to top