Asian Development Bank

Maynila

Ang bagong gusali ng punong himpilan para sa Asian Development Bank ay itinayo sa Maynila ng Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Ginamit ang sistema ng crystalline ng Xypex upang gawing waterproof ang mga bahagi ng basement, isang malaking tangke ng naiinom na tubig at isang deck sa bubungan. Ang kabuuang nilapatan ay tinatayang 9,300 m2 (100,000 sq. ft.).

Scroll to top